fbpx
Your search results

Πολιτική Απορρήτου

O Ιστότοπος με την επωνυμία «homealone.gr» σε συμμόρφωση με το εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων του ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής απορρήτου πριν την χρήση του παρόντος Ιστοτόπου. Εάν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης δε συμφωνεί, θα πρέπει να απέχει από τη χρήση και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης ή χρήστης συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κάτωθι πολιτική απορρήτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

O Ιστότοπος με την επωνυμία «homealone.gr», με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας «homealonere@gmail.com» (εφεξής ο «Ιστότοπος» ή «εμείς» ή «μας»).

Σκοπός Επεξεργασίας

α) η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας μας για την αναζήτηση κατοικίας,

β) η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη σε κάθε αναγκαία περίπτωση,

γ) η επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με θέματα του λογαριασμού του χρήστη (π.χ. αν η αγγελία λήγει, υπενθύμιση του συνθηματικού σύνδεσης κ.τ.λ.) και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργός λογαριασμό, καθώς θεωρούνται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν,

δ) η απάντηση σε τυχόν ερωτήματα ή αιτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας «homealonere@gmail.com»,

ε) η αποστολή ειδοποιήσεων, τις οποίες έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης και αφορούν αναζητήσεις που έχει αποθηκεύσει και τον ενδιαφέρουν. Τα στοιχεία που διατηρούμε για τις αποθηκευμένες αναζητήσεις είναι τα φίλτρα που έχει επιλέξει ο χρήστης. Είναι δυνατή οποτεδήποτε η αλλαγή συχνότητας, η διακοπή ή και διαγραφή των σχετικών ειδοποιήσεων,

στ) η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) για νέα ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση που προσφέρονται μέσω του Ιστοτόπου ή για ειδικές προσφορές. Είναι δυνατή οποτεδήποτε η διακοπή αποστολής τους,

ζ) η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εμφανίζονται στον Ιστότοπο μέσω αναδυόμενων παραθύρων (π.χ. εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις 3d εικονικές περιηγήσεις) κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου,

η) ο έλεγχος, η βελτίωση και η προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές του χρήστη σχετικά με τα ακίνητα,

θ) η έρευνα ικανοποίησης των πελατών για τις εσωτερικές μελέτες μάρκετινγκ και δημογραφικών, μαζί με μη προσωπικά δεδομένα για την ανάλυση και παρακολούθηση του καταναλωτικού προφίλ, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να κατανοήσουμε τι μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους πελάτες μας,

ι) η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία.

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

Ο Ιστότοπος συλλέγει προσωπικά δεδομένα είτε από τον ίδιο τον χρήστη (ή  «υποκείμενο των δεδομένων») είτε μέσω της χρήσης των cookies.

Ειδικότερα, η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η διαγραφή, η καταστροφή και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία στηρίζεται: στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικώς η επικοινωνία, η διαφήμιση, η προώθηση αναζήτησης, η καταχώριση αγγελίας εκ μέρους του χρήστη, τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα (π.χ. το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, και όποια άλλα στοιχεία δημοσιεύονται στην αγγελία, στη δημοσίευση των οποίων ο ίδιος προβαίνει ο χρήστης ή ο καταχωρών), μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους, όπως είναι τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εμφανίζονται στον Ιστότοπο μέσω αναδυόμενων παραθύρων, οι οποίες θα γίνουν εξ αυτού του λόγου υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Οι ανωτέρω θα λαμβάνουν γνώση των δεδομένων του χρήστη, ώστε να απαντήσουν στις αιτήσεις του για πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο ή τα ακίνητα που επιλέγονται από τον τελευταίο προς πώληση ή ενοικίαση. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον χρήστη ειδικώς όπως δώσει την ειδική και ρητή συγκατάθεσή του υποχρεωτικώς για την επεξεργασία και την επικοινωνία των δεδομένων αυτών, επιλέγοντας ειδικό κουτί με την ένδειξη «Αποδέχομαι».

Κατηγορίες & Πηγή Δεδομένων

Ο Ιστότοπος συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

– Δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη και ιδίως για την καταχώριση αγγελίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, κωδικός (password), στοιχεία ακινήτων (οδός, επιφάνεια, πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη κ.λ.π.).

– Δεδομένα που προβάλλονται στη δημοσιευθείσα αγγελία του χρήστη, όπως το περιεχόμενο της αγγελίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας.

– Δεδομένα κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος ενός επισκέπτη ή χρήστη για την αγορά ή ενοικίαση ενός ακινήτου, όπως  το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας.

– Δεδομένα κατά την αποστολή ενός αιτήματος ή για απάντηση σε υποβληθέν ερώτημα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας.

– Δεδομένα για την αποστολή ειδοποιήσεων κατά την εγγραφή του χρήστη στα ενημερωτικά δελτία (newsletter) και τις συναφείς πληροφορίες που μπορεί να τον ενδιαφέρουν.

– Δεδομένα για ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, που μας βοηθούν να προτείνουμε στον επισκέπτη/χρήστη συγκεκριμένα ακίνητα που μπορεί να τον ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανόμενης της τυχόν αποστολής αναμνηστικών δώρων – ημερολογίων ή/και ευχετήριων καρτών.  

– Δεδομένα από τις συναλλαγές του επισκέπτη/χρήστη μέσω του Ιστοτόπου: ενδεικτικά λεπτομέρειες για ιστορικό αγορών, ενοικιάσεων ή ανάρτησης αγγελιών.

– Δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης cookies εδώ.

Αποδέκτης των Δεδομένων

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά μεσιτικά γραφεία).

Επιπλέον, για την εκπλήρωση των σκοπών και την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες άλλες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (όπως εξωτερικούς συνεργάτες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ, επιχειρήσεις παροχής λογιστικών, συμβουλευτικών ή και ελεγκτικών υπηρεσιών κτλ.)

Οι εκτελούντες την επεξεργασία μας έχουν διαβεβαιώσει εγγράφως ότι εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου και εν γένει συμμορφώνονται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης έχουν δεσμευτεί ότι δεν αποστέλλουν δεδομένα σε τρίτους, χωρίς την άδεια του Ιστοτόπου. Τέλος, έχουν αναλάβει την υποχρέωση να μας επικουρούν αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των πελατών/υποκειμένων των δεδομένων: ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα σας εξακολουθούν να βρίσκονται αποθηκευμένα σε εξυπηρετητές της «homealone.gr» και τηρούνται με ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι κανείς τρίτος δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν του έχει δοθεί ρητή εντολή να το κάνουν.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτες Χώρες

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο του Ιστοτόπου μας θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους ο Ιστότοπος μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε τρίτες χώρες ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία – ΗΠΑ.

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών (υποκείμενα δεδομένων) του Ιστοτόπου διατηρούνται για  όσο χρονικό διάστημα το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί λογαριασμό στον Ιστότοπο και κατά ανώτατο όριο για περίοδο πέντε ετών, οπότε θα ζητηθεί εκ νέου η συγκατάθεσή του.

Αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές ή ενοικιάσεις ακινήτων, ενδέχεται τα δεδομένα αυτά να διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα για την εκπλήρωση των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων (όπως τη φορολογική νομοθεσία).

Τι διαδικασίες ασφαλείας εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

Ο Ιστότοπος έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος «homealone.gr» επιτυγχάνεται μέσω κρυπτογράφησης με τη χρήση της τεχνολογίας SSL (SecureSocketsLayer) για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών (όπως το όνομα, η διεύθυνση) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στο Διαδίκτυο.

Επιπλέον, το όνομα χρήστη (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password) που δίνονται κατά την εγγραφή του επισκέπτη ως μέλος του «homealone.gr» και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του ως χρήστη λογαριασμού, παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία αυτού. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης  μέχρις ότου αυτή φτάσει στον αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά τα ίδια πρότυπα επιτυγχάνεται και η μεταβολή του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (Password). Ο χρήστης πρέπει να φυλάσσει με προσοχή τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τα στοιχεία αυτά να περιέλθουν σε τρίτους.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια τα δικαιώματα των χρηστών/υποκειμένων των δεδομένων:

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α.  Δικαίωμα Πρόσβασης και Ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασία από τον Ιστότοπο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών, τη χρονική περίοδο αποθήκευσης, τα δικαιώματά του και τα στοιχεία της αρχής.

β. Δικαίωμα Συμπλήρωσης ή/και Διόρθωσης για τα προσωπικά δεδομένα που είναι ελλιπή ή ανακριβή αντίστοιχα.

γ. Δικαίωμα Φορητότητας, δηλαδή μπορεί να ζητήσει να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε αναγνώσιμη μορφή η να ζητήσει τη μεταφορά τους  σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση του και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

δ. Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας  εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.

ε. Δικαίωμα Εναντίωσης για την επεξεργασία των προσωπικών αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος αυτού. Επιπλέον, παρέχεται δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς.

στ. Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης για συγκεκριμένη επεξεργασία σε περίπτωση που είχε παρασχεθεί η συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό. Η άρση της συγκατάθεσης είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή: Είτε ακολουθώντας τις σχετικές ρυθμίσεις στα email που αποστέλλονται (unsubscribe) είτε απενεργοποιώντας τα cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies μας εδώ.

ζ. Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη των προσωπικών δεδομένων  αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί την ανάκληση της συναίνεση στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιστοτότοπου για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

η. Δικαίωμα Καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, αν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600)

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων:

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορεί να ασκηθούν με ηλεκτρονικά μέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση «homealonere@gmail.com». Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθούμε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στο αίτημα σας  και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα ενημερωθείτε για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες.

Αν τα αιτήματα όμως είναι προδήλως αβάσιμα ή ασκούνται καταχρηστικά, μπορεί να επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής:

Η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα, θα δημοσιεύει σχετικά σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα ειδοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δημοσιεύθηκε την 28/02/2021

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας, την άσκηση των δικαιωμάτων σας και εν γένει την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου homealonere@gmail.com

Compare Listings